Prijzen

De vermelde huurprijzen per kamer is de maandelijkse huurkost voor een periode van 12 maanden. Deze huurkost is exclusief de onkostenvergoeding.

De maandelijkse gemeenschappelijke kosten bedragen 55 euro.

Deze kosten omvatten:

  • Wekelijkse poetsdienst van de gemeenschappelijke delen (keuken, gangen, trap)
  • Afval, huisvuilzakken, afvalcontainer, huisvuilbelasting
  • Brandverzekering (indien van toepassing: studenten vallen meestal onder de brandpolis van de ouders indien ze nog thuis gedomicilieerd staan)
  • Internet Fiber 200 (individuele internetaansluiting)
  • Wifi-netwerk
  • Gebruik van schoonmaakproducten en -materiaal om eigen kamer te onderhouden
  • Varel: verplichte jaarlijkse controle van brand- en alarmsysteem
  • Vaillant: verplichte jaarlijkse controle van gasketel
  • Brandblusapparaten: verplichte jaarlijkse controle

Het individuele verbruik (verwarming, water, elektriciteit) worden apart afgerekend op het einde van de huurperiode.

98 € stadsbelasting (apart af te rekenen)